LITTERATURLISTE

Stanislav Grof har i lang række bøger og artikler beskrevet sin forskning og psykoterapeutiske metode, samt andre beslægtede emner.

LITTERATUR

Bøger, der giver en god introduktion er markeret med *

Grof, Stanislav (1977): Den Indre Rejse 1.
Kortlægning af det ubevidste gennem LSD-psykoterapi. Borgens forlag.
Engelsk udgave: Realms of the Human Unconscious -
Observations from LSD Research. Viking Press, New York (1975). Engelsk paperback: E.P.Dutton, New York (1976)

Grof, Stanislav & Joan Halifax (1978): Den Indre Rejse 2.
Menneskets møde med døden. Borgens forlag.
Engelsk udgave: The Human Encounter with Death.
E.P.Dutton, New York (1977)

Grof, Stanislav (1980): Den Indre Rejse 3.
LSD-psykoterapi i teori og praksis. København: Borgen.
Engelsk udgave: LSD Psychotherapy. Hunter House, Pmona, CA (1980)

Grof, Stanislav & Christina (1980): Beyond Death.
The gates of Consiousness. London: Thames & Hudson

Grof, Stanislav​(ed.) (1984): Ancient Wisdom and Modern Science. Alberny: State University of New York Press.

Grof, Stanislav (1985): Den Indre Rejse 4.
Oplevelser hinsides hjernen. København: Borgens forlag.
Engelsk udgave: Beyond the Brain - Birth Death and Transcendence in Psychotherapy. Alberny: State University of New York Press (1985)

*Grof, Stanislav​(1987): Introduktion til Den Indre Rejse. Selvopdagelsens eventyr. Borgens forlag.

Engelsk udgave: Adventures of Self-Discovery. Alberny: State University of New York Press.
Stanislav Grof (ed.) (1988): Human Survival and Consciousness Evolution. Alberny: State
University of New York Press.


Grof, Stanislav & Christina (1992): Psykiske Kriser.
Personlig udvikling gennem kriser. Borgens forlag.
Engelsk udgave: The Stormy Search for The Self -
A Guide to Personal Growth Through Transformational Crises. J.P.Tacher, Los Angeles (1991)

Grof, Stanislav & Bennett, Hal Zina​(1992): The Holotropic Mind.
The three levels of human consciousness and how they shape our lives. San Francisco: Harper Collins

Stanislav Grof (1994): Books of the Dead -
manuals for Living and Dying. London: Thames & Hudson
Grof, Stanislav (1998): Den Kosmiske Leg.

Udforskningen af den menneskelige bevidstheds grænser. Borgen.
Engelsk udgave: The Cosmic Game. Explorations of the Frontiers of Human Consciousness. Alberny: State University of New York Press (1998)

Grof, Stanislav (1998): The Transpersonal Vision:
The Healing Potential of Nonordinary States of Consciousness.
Boulder, Colorado: Sounds True.

Grof, Stanislav; E. Laszlo & P. Russell (1999): The Consciousness Recolution: A Transatlantic Dialogue. Rockport, Mass.: Element Books.

*Grof, Stanislav (2001): Fremtidens Psykologi. Borgens forlag.
Engelsk udgave: Psychology of the Future. Lessons from Modern Consciousness Research. N.Y.: State University of New York Press. (2000)

Grof, Stanislav (2002): Jaguarens kald (roman). Forlaget Hovedgaden.

Bøger, af andre forfattere, om Holotropic Breathwork og
Stanislav Grofs arbejde:

Christina Grof (1993): The Thirst for Wholeness -
Attachment, Addiction and the Spiritual Path. San Francisco: Harper.

Hansen, Gustav​(1997): Åndedrætsterapi. Modtryk.

Tav Sparks (1993): The Wide Open Door - The Twelve Steps,
Spiritual Tradition and the New Psychology.
Center City, Minnesota: Hazelden Educational Materials.

Taylor, Kylea (1994): The Breahwork Experience -
Exploration and Healing in Non-Ordinary States of Conciousness.
Hanford Mead Publishers.


Tidsskrifter:

The Inner Door , Archive
PO Box 7169, Santa Cruz, CA 95061-8051

The Journal of Transpersonal Psychology , Journal Content
45 Franklin Street, Suite 313 San Francisco, CA 94102

p:415/863-9941 f:415/863-9942.​

​Apollon v/Helle Nielsen, Langenæs Alle 70, part.th, 8000 Aarhus C, Tlf 23204670, mail: hnbear@hotmail.com